top of page

ברוכים הבאים למרכז כישורים

פיתוח תפקודי למידה

הפרעת קשב וריכוז
Daydreaming

על פי משרד הבריאות הפרעת קשב וריכוז היא הפרעה שכיחה הקיימת בכ 5%-10% מכלל ילדי בית הספר.......

לקויות למידה
Studying at Home

כאשר ילד חווה קשיים בלמידה, אבחון מגורם מוסמך על ידי משרד החינוך יאתר את הלקות ויכלול המלצות ...

לשים לב !
Folding Sign

 כאשר מתחילים סימנים של קשיים בלמידה, התנהגות, השתלבות חברתית, כדאי לשים לב לסימנים מחשידים.....

קשיים חברתיים
Happy Kids Huddle

גורמים שונים ורבים עשויים להיות הסיבה לקשיים חברתיים ולכן אבחון בתחום זה יעבור בדרך כלל ...

קורונה
Remote Learning

 כישורי הלמידה של ילדים מתפתחים ומשתכללים על ידי אימון מערכות פנימיות. פעילויות שונות שילדים...

bottom of page